De gamle russiske kampstilene ble smidd i motgangens ild, over et utilgivelig landskap bestående av et ekstremt stort geografisk område med klimaets ytterpunkter på hver kant. På 500-tallet fikk vi en kampevolusjon verden ikke hadde sett maken til. De gamle russiske mesterne forstod at kamp var en tilstand fylt med kaos som resulterte i både utfordringer og muligheter. Den mest effektive måten å forberede en kriger for overlevelse var å fokusere på evnen til å tilpasse seg, kreativitet og individualisme. Siden det ikke var noen måter å forutse hvordan fienden skulle angripe, så kunne det heller ikke være èn eneste teknikk eller stil som kunne garantere overlevelse.


Med på å styrke viktigheten av tilpasningsdyktighet var fraværet av en statelig hær til beskyttelse av folket. Som sivile, trengte krigerne på denne tiden en stil som var rask og enkel å lære i tillegg til deres daglige plikter som bønder, jegere og handelsmenn. Det ble lagt vekt på naturlige kroppsbevegelser, og målet med treninga var alltid å styrke sin egen fysiske og mentale helse samtidig som man mestret kampstilen.


I 1917 så forbød den nye kommunistregjeringen alle tradisjonelle kampstiler i håp om og videre å ødelegge nasjonalismens røtter. Regjeringstoppene kunne likevel ikke se bort i fra de geniale kampstilene de hadde til rådighet i landet, og arbeidet derfor i det skjulte med å smelte de forskjellige tradisjonelle stilene til èn eneste stil. Dette endte med at den nye stilen ble kun forbeholdt eliteavdelingene innen de russiske spesialstyrkene, bedre kjent som Spetsnaz. Denne nye stilen ble herved kjent som kun Systema (Systemet).


I den moderne tiden så ble Systema først kjent utenfor de russiske grensene i 1993 av Master Vladimir Vasiliev. Han var en veteran med 10 år bak seg i de mest elite avdelingene av Spetsnaz, og som tidligere instruktør for spesialstyrkene, KGB, SWAT og diverse politiavdelinger, sendte han en sjokkbølge gjennom kampsportverden med hans unike ferdighet, kunnskap og generøsitet. Resultatet ble en global oppvåkning for det utrolige potensialet til denne en gang hemmelige stilen.


Combat Systema er en moderne evolusjonen av denne flotte tradisjonen. Vi etterstreber å lede hver enkelt elev til å finne den sine optimale individuelle metoder for å takle frykt og voldssituasjoner. Vi mener at det er like mange Systemastiler som det er utøvere. Systema handler ikke om fikserte stillinger, imitering av bevegelse eller nitidig terping av teknikker, men underviser heller et tydelig, logisk, steg for steg pensum omhandlende essensielle prinsipper. Og vi setter utøveren i situasjoner som gir vedkommende mulighet til å finne individuelle løsninger tilpasset utøverens nivå og kapasitet.

ALLE SYSTEMASKOLER ER IKKE LIKE!

The International Combat Systema Association og dens medlemmer er utrettelig dedikert til en vitenskapelig forståelse av overlevelse i kamp. Biomekaniske prinsipper, psykologisk forskning og jevnlig pressure testing er viktige komponenter i vår vanlige trening. Vi dedikerer oss til en målbar tilnærming til kampvitenskap basert på Systemas grunnprinsipper. Ved å ha et åpent sinn så dedikerer vi oss til å skape en stil som tilpasser seg de skiftende behovene til utøverne og verden rundt oss. Fri for mystikk, ego og hierarki. Combat Systema er også dedikert til topp kvalitets undervisning. Combat Systema er grunnlagt av en profesjonell instruktør som formidler på en lidenskapelig måte via kunnskap, forståelse og topp moderne læringspedagogikk. Vårt mål er å hjelpe deg til å bli så god som du kan bli.