Som offisielle Directors for Combat Systema Scandinavia, så har Systema Norways hovedinstruktører myndighet til å utdanne og sertifisere andre instruktører på vegne av The International Combat Systema Association (I.C.S.A.).


Veien til å bli sertifisert instruktør er både krevende og lang, men det er nettopp dette som skiller Combat Systema instruktører fra mange andre instruktører. ICSA har som hovedregel at hver eneste instruktør skal kunne instruere i samtlige moduler i pensumet med full forståelse og entusiasme, men gjerne med et personlig preg. Instruktørene skal ha en vilje og et driv til konstant å være åpen for nye løsninger samt søke ny bevisbar kunnskap, som testes under press. Det kreves også lojalitet til Systema Norway, dets instruktører og ledere samt full anerkjennelse av Systema Norway som offisielt hovedkvarter for Russian Martial Art i Norge. Hvis dette er punkter du mener samsvarer med din egen oppfattelse og ønsker hos en instruktør, så er du kanskje rede til å begynne denne utfordrende, men spennende og belønnede reisen.


For å bli sertifisert instruktør så kreves det at man kommer jevnlig til Systema Norway HQ for å trene. Norge er særdeles heldig som har sitt eget hovedkvarter der man kan bli sertifisert, ettersom det kun er Russland, Canada, Australia og USA som har den samme muligheten. Det betyr at veien og kostnadene for å bli instruktør blir langt kortere og rimeligere enn for øvrige nasjoner. Det er ingen kostnad i seg selv å bli sertifisert, bortsett fra vanlig treningsavgift. Systema Norway er ganske nye i forhold til å drive med sertifisering, men erfaring fra andre hovedkvarter er, som regel, at instruktørspirer som kommer langveis fra, kommer til hovedkvarteret for å trene i 2 uker av gangen før de drar hjem for å prosessere og trene på egenhånd, eller i en annen klubb/treningsgruppe. Men vi har også kjennskap til meget dedikerte sjeler som har blitt værene ved et hovedkvarter i både 3 og 6 måneder av gangen.


Systema Norway gir fullstendig opplæring i både Systemapensum og treningspedagogikk, samt at utøveren får personlig og tett oppfølging og veiledning. Selv om veien til fullsertifisert instruktør er lang så betyr ikke det at vi ikke har delmål som gjør opplevelsen både mer givende og belønnende.

I.C.S.A. opererer med følgende instruktørtittel og ranking:

  • Apprentice Instructor tittelen er det første steget på rangstigen, og den første offisielle anerkjennelsen man kan oppnå. Tittelen tilbys til instruktørspirer som etablerer og driver en offisielt godkjent treningsgruppe på sitt hjemsted.
  • Assistant Instructor tildeles erfarne utøvere som bidrar og hjelper til med å instruere sammen med en sertifisert instruktør.
  • Instructor tittelen blir tildelt erfarne utøvere som viser stor forståelse, ferdighet og kunnskap innen Systema. Det legges vekt på at utøveren har evnen til å formidle kunnskap, og at man er dedikert til den bevisbare søken etter ny kunnskap. Lojalitet til I.C.S.A. og Systema Norway stilles som et absolutt krav.
  • Full Instructor tittelen tildeles erfarne instruktører som har utmerket seg ved å fullføre og sertifisere i alle moduler i Combat Systema. Dette er den høyeste sertifiseringa man kan få i I.C.S.A., men ikke den høyeste rangen.
  • Senior Instructor tittelen tildeles erfarne fullsertifiserte instruktører, som fortsetter sin individuelle søken etter opphøyd forståelse for trening i selvforsvar og nærkamp.
  • Director tittelen er en tilleggsutmerkelse til en instruktørtittel, og tilsier at man er leder for et hovedkvarter og/eller en geografisk region. Tittelen betyr at man har rett til å sertifisere instruktører hvor som helst i verden, men fortrinnsvis i sitt eget geografiske domene.