For at Systema Norway skal eksistere så er vi avhengig av våre medlemmer. Uten medlemmer så har vi ikke noe grunnlag for å drive videre. Vi anser derfor våre medlemmer som en stor ressurs for oss og vår drift, og vi er takknemlige for hvert eneste medlem vi har, får og beholder. For å gjøre vår virksomhet attraktiv for nye og eksisterende medlemmer, så er det vår plikt og mål å gjøre hver eneste trening til en lærerik og nyttig opplevelse. Vi jobber derfor kontinuerlig med å søke, og teste ny kunnskap og kompetanse, samt opprette og opprettholde relasjoner som kan komme virksomheten til gode. Dette for at våre medlemmer skal få valuta for både innsatsen de legger ned på trening, og for den investeringen de gjør ved å tegne medlemskap hos oss. Det gjøres oppmerksom på at medlemskap hos Systema Norway ikke innebærer noen form for forsikring mot f.eks. personskade eller skade på personlige eiendeler. Det trenes på eget ansvar, og alle medlemmer må underskrive på Systema Norways skjema for ansvarsfraskrivelse. Det skal sies at vi veldig sjelden har noen form for skade under trening da vi har strenge rutiner på sikkerheten.


Kravet vi stiller til medlemskap hos oss, er at hvert enkelt medlem gir 100 % innsats på hver eneste trening. Dette er fordi at alle våre medlemmer skal få utbytte av treningene, og det vanskeliggjøres hvis man ikke har en aktiv og fokusert treningspartner. Vi er på trening for å gjøre hverandre gode, og dess bedre våre treningspartnere er, dess bedre blir man selv. Vi snakker her om viljestyrke og ikke om uforskyldte innvirkninger som f.eks. skader. For å få mest mulig ut av treningstiden så er det ønskelig at alle kommer senest 10 minutter før oppstart. Det er forstyrrende og respektløst for de andre medlemmene siden dette som regel resulterer i at vi må stoppe opp treninga. Bruk tiden før trening til og eventuelt skifte, fylle vannflasker og mentalt å forberede seg på trening. Vi har skoforbud i treningslokalet! De eneste skoene som er tillatt er kampsportsko. Dette er for å skåne gulv, matter og utstyr. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å skaffe seg tannbeskytter, som alltid bør være med på trening i tilfelle vi skal øke intensiteten.


Treningsavgiften betales i sin helhet, på første trening i hvert semester. For eksisterende medlemmer så er dette en forutsigbar utgift, så dette bør ikke komme som en overraskelse på noen. For nye medlemmer så har vi to gratis prøvetreninger før treningsavgiften må betales i sin helhet. Utøvere som velger og ikke å bli medlemmer blir fakturert for hver ekstra trening de har deltatt på utover prøveperioden. Dette dokumenteres gjennom fremmøteprotokollen som utøveren selv signerer hver trening. De ulike prisene for trening hos Systema Norway står oppført på våre hjemmesider, og er gjeldene for hele det inneværende treningssemesteret. Systema Norway informerer om at prisendringer dog kan skje uten videre informasjon, men blir først gjeldene for neste treningssemester.