Mange, særlig menn kan la seg gire opp av å se actionfilmer der det er rå slåsscener, og skulle gjerne ønske det var de som var helten i filmen, der vi kunne slåss for å forsvare både kjæreste, familie og venner. Dessverre er det alt for få som velger å følge denne ønsketenkningen. Likefullt hører vi gang på gang at “hadde jeg kommet i en situasjon så skulle jeg gjort sånn og sånn…” Forskning viser at dette dessverre ikke er tilfelle. Har man aldri blitt slått i mellomgulvet eller i ansiktet, blitt tatt kvelertak på eller hatt en skarp kniv på strupen så vet man faktisk ikke hvordan man ville reagert i en gitt situasjon. Det man trodde man ville ha gjort viser seg ganske fort og ikke være din faktiske reaksjon eller handling. Mens man innbiller seg at man ville knekt nakken på angriperen eller avvæpnet, slått eller sparket, så blir man kanskje i stedet stående i sjokk der paralysert eller panikk er mulige reaksjoner på sjokket.


"You never rise to the occasion, but fall to the level of training!" – Lt.Col. Dave Grossmann


Fra tidligere dager så var vi mennesker utstyrt med overlevelsesinstinkt samt evnen til å fungere som en alfahann. Instinktet er der fremdeles, men det har blitt vannet ut gjennom evolusjonen av mennesket og samfunnet rundt oss. Det lar seg vanskelig gjøre å vekke til live instinktene våre i en håndvending.  Det er her treningen kommer til nytte.
I en gitt situasjon der man blir angrepet av en eller flere angripere så er det mange faktorer som spiller inn som du mest sannsynlig ikke råder over. Vi snakker her om påvirkninger som enten spiller på lag med deg, eller jobber i mot.

Eksempler på dette kan være:

  • Stressfaktorer: kulde, varme, tørste, sult, fysisk smerte, frykt, seksuelle lyster, ensomhet og utmattelse.
  • Lidelser: virusinfeksjoner, bakterielle infeksjoner, akutte psykologiske plager, forgiftning, skade grunnet dyr/insekter, heteslag, frostskader og traumer.
  • Geografiske påvirkninger: temperatur, luftfuktighet, nedbør, solstråling, flora, fauna, topografi og vannkilder.

For å øke oddsene i en potensiell situasjon så bør man jevnlig trene under de ulike scenariene, samt la seg utsette for både fysiske og psykiske utfordringer. Nøkkelelementer du selv kan råde over, og som er nødvendige i en eventuell situasjon bør også trenes regelmessig. Selv om du har muligheten til å råde over noe, så betyr det ikke nødvendigvis at du evner det automatisk.

De 7 Elementer:

  • Mentalitet.
  • Struktur.
  • Bevegelse.
  • Avstand.
  • GAPS.
  • Initiativ.
  • Pust.


Vi velger å starte med det viktigste elementet; MENTALITET. Innstillingen din til hvordan du skal løse situasjonen du har havnet i, er avgjørende for utfallet. Mentaliteten din spiller en mye større rolle enn ferdighetene dine. I mange tilfeller så klarer man seg utelukkende grunnet riktig mentalitet. Veldig mange referer i dette tilfellet til overlevelsesinstinktet. Det vi prater om minner heller om killerinstinktet. Overlevelsesinstinktet er viktig, men gjelder heller i situasjoner omhandlende naturkatastrofer, terrorhandlinger og ulykker. Ved å fokusere på overlevelsesinstinktet i en selvforsvarssituasjon så yter man ikke det som kanskje er nødvendig for å oppnå ønsket resultat. Vi gjør oss selv til et offer og får ofte passive tanker der fokuset ligger i at man gjerne vil se sine kjære igjen, jeg må komme meg vekk eller ikke skad meg o.l. Postreaksjoner vil trolig også komme siden man har overlevd en situasjon og dermed er et offer. Fokuset bør heller derfor ligge på at man skal komme seirende ut av den situasjonen. At man skal vinne over angriperen. Ved å ha dette fokuset så er sjansen større for at man yter det lille ekstra som skal til for og faktisk bedre utfallet for en selv. Man setter inn et ekstra gir og kjemper tilbake i stedet for å kjempe i mot. Man gir seg ikke før angriperen gir seg.


NB! Det er viktig her å sette seg grundig inn i lovverket ift nødverge/nødrett (strl §47 og 48). Systema Norway oppfordrer IKKE til såkalt “overkill”.


Neste element på lista er; STRUKTUR. For at et byggverk skal kunne stå, så trenger det et fundament. Et reisverk som skal holde det hele på plass. Uten dette reisverket så ville byggverket kollapse. Vi kaller dette reisverket for struktur. På lik linje med et byggverk så trenger også kroppen et reisverk så det ikke kollapser. Menneskekroppens reisverk har vi gjennom skjelettet vårt, men ettersom skjelettet er bevegelig gjennom leddene så trenger vi hjelp fra muskler, sener, bånd og bindevev til å opprettholde strukturen. En god struktur gjør oss sterkere, raskere og mer balanserte. Vi blir mer utholdende og det er lettere å jobbe taktisk.


BEVEGELSE er like viktig som struktur. Et bevegelig mål er vanskeligere å angripe, og ved å holde oss i konstant bevegelse så får vi utnyttet energien og massen vår optimalt til å gjøre oss sterkere. Bevegelsene bør være naturlige for kroppen å utføre slik at vi bevarer mest mulig energi og ikke sliter på sener, ledd og muskler. Sirkulære- og åttetallsbevegelser er glimrende eksempler på kroppsvennlige bevegelser. Disse er også med å smøre ledd og på å stimulere nervesystemet gjennom bevegelse av ryggsøylen. Koordinasjonsbevegelser der dessuten også viktig med tanke på å stimulere hjernen. Kombinert med en god struktur så har vi et godt utgangspunkt for å gjøre jobben lettere.

AVSTAND til motstanderen er et viktig element å beherske fra et taktisk ståsted. Det er essensielt å kunne avgjøre hvilken avstand til motstanderen(e) som er mest hensiktsmessig til en hver tid. Rekkevidden på angriperens våpen, det være seg armer, ben, kniv eller stokk, skal avgjøre hvilken avstand vi skal befinne oss på, og avgjør dessuten når det er taktisk fordelaktig å engasjere seg i et motangrep. Om det er best å holde seg på avstand og utenfor motstanderens rekkevidde, eller om det er hensiktsmessig å være så nærme at motstanderen ikke får benyttet våpnene er det den aktuelle situasjonen som dikterer. En huskeregel bør være at ved å jobbe tett til motstanderen med naturlig bevegelse og god struktur, så har du et godt utgangspunkt i forhold til styrke, balanse og sårbarhet. Men en hver situasjon og motstander er unik så det er ingen regel uten unntak. Det er viktig å vite/kjenne sine begrensninger!


Vi bruker uttrykket GAPS (= mellomrom) i forhold til våre handlinger i en reell situasjon. Med dette så mener vi at dine handlinger/kontringsangrep bør utføres kontinuerlig, UTEN stopp! Det handler om å okkupere motstanderen med så mange angrep at han/hun ikke rekker å handle, eller sette seg til motverge før det hele er over. Kontringshandlingene bør utføres på flere plan/nivåer, og de bør utføres simultant for å oppnå best mulig effekt.


INITIATIV er et tilbakevennende tema på hver eneste trening hos oss i Systema Norway. Dette gjenspeiler våre tanker i forhold til hvordan du bør forholde deg til enhver situasjon. Ikke vent på at noe skal skje, ta heller initiativ. Fra et selvforsvarsperspektiv så innebærer det at du bør være såpass årvåken at du vet når ting skal skje, og at du derfor er den som tar initiativet til å handle. Ved å gjøre dette så reduserer du sjansene for alvorlig personskade på deg selv og eventuelt den/de du måtte forsvare.


PUSTEN vår er et annet essensielt punkt å være bevisst på. Selv om respirasjonssystemet vårt er autonomt (fungerer automatisk) så kan vi også overstyre det til en viss grad. For at muskulaturen og cellene våre skal fungere optimalt, så er de avhengig av frisk oksygen. Dette fraktes via blodet og ut til de mottakende organene. I en stressituasjon så kan oksygenopptaket økes uten at vi klarer å bli kvitt alle slagstoffene.  Denne formen for overpusting kalles hyperventilering og kan føre til panikk, eller at man besvimer. Muskulaturen kan spenne seg slik at vi blir fortere utmattet og vi hindrer fri og naturlig bevegelse i kroppen. Ved å lære seg overstyring av pusten så kan man gjenopprette en naturlig pusterytme som gjør at vi fungerer optimalt. Pusteteknikkene vi lærer bort kan benyttes til å bedre utholdenheten, eliminere frykt eller smerte, de hjelper oss til å bli kvitt unødige spenninger samt kan hjelpe oss til å hente oss inn raskere etter f.eks. et slag i mellomgulvet


De 7 elementene er selve grunnsteinene i Systema Norways tilnærming til selvforsvarstrening, og de har som formål å gi skeptikerne, eller skal vi kalle dem optimistene, en liten vekker i forhold til hva som skjer og hva som er viktig i en potensiell nødsituasjon, der personskade kan oppstå.